Spreekwoorden en Citaten over Vogels

Mensen houden van vogels. Dat is te merken doordat er veel spreekwoorden en zegswijzen zijn waarin vogels gebruikt worden.

Vogel

Hier volgt mijn verzameling spreekwoorden en citaten over vogels. Aanvullingen zijn uiteraard welkom.Resultaten 1 tot 25 van 151


't Dunkt elke uil, dat zijn jong een valke is.

Ouders denken het beste van hun eigen kinderen.

't is beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen.


Aan de veren kent men de vogel.

Aan het uiterlijk kun je zien hoe iemand is.

Als de hemel valt, zijn alle mussen dood.


Als de koekoek zwijgt, dan hoort men de leeuwerik.


Als de uilen preken.

Nooit.

Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen.

Wordt gezegd als waarschuwing tegen een mooipratende bedrieger.

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

Wordt gezegd als waarschuwing tegen een mooipratende bedrieger.

Als een kip zonder kop.

Zonder verstand.

Als je 's morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en 's avonds zo moe bent als een hond dan is de kans groot dat je een ezel bent.

(auteur onbekend)

Als je wilt dat je kippen eieren leggen dan moet je het kakelen verdragen.


Als lente schreit,     verlegenheid, als kletter klatert,     en schitter schatert, dan rouwt de raaf,     en schreeuwt de schraaf, tot zomer brengt,     genegenheid.

Minkukel

Als vinken helder slaan, is 't mooie weer gedaan.

Een weerspreuk.

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.

Je kunt beter genoegen nemen met iets kleins dat zeker is, dan een grote vage belofte.

Beter tien vogels in de lucht, dan één in de hand.

Variant op: Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

Bij gebrek aan tarwe nestelt de leeuwerik in de haver.


Blauwe duiven, blauwe jongen.


Blij zijn met een dode mus.

Tevreden zijn met niets.

Daar kraait geen haan naar.


Dat dank je de koekoek.


Dat is een vreemde eend in de bijt.

Een vreemdeling die er niet bij hoort.

Dat is struisvogelpolitiek.

Vergelijk: De kop in het zand steken.

Dat was zijn zwanenzang.


De adelaar verloor nooit zoveel tijd als toen hij erin toestemde van de kraai te leren.

William Blake

De adelaar vliegt alleen, de kraai in troepen. De dwaas heeft gezelschap nodig, de wijze eenzaamheid.

Friedrich Rückert


 Volgende 25

Scroll naar boven