Frans Narebout

Frans Naerebout

Een liedje uit ongeveer 1900. Oma droeg het altijd op als een gedichtje.

Dit is niet kompleet want volgens oma moet je een kop als een masjienketel hebben om dat allemaal te onthouden.

De stormen beuken aan het zeeuwse strand
de stormwind buldert aan
en smakt woesdijen op een bank
God help ons wij vergaan

Zo klinkt der schepelingen zucht
verdoofd door het woedend stormgerucht
wie snelt ter redding aan

Met angst bestuurt met ijzeren vuist door storm en branding voort
De ranke boot van Narebout met wakker volk aan boord

???

Frans snelt opnieuw ter redding aan en vreest gevaar nog dood

???

???

(dit waren de fragmenten die ik rond 1975 van oma hoorde)


Op 13 maart 2009 kreeg ik van Jan van der Zee de volgende complete tekst en nog wat extra informatie.

FRANS NAREBOUT

wijs: De Loods

1
De golven beuken t Zeeuwsche strand,
De stormwind buldert aan,
En smakt de "Woestduin" op een bank,
God help ons wij vergaan.
Zoo klinkt der schepelingen zucht,
Verdoofd door t woedend stormgerucht,
Wie snelt ter redding aan.

2
Wat vliegt bestuurt met ijzeren vuist,
Door storm en branding voort,
De ranke boot, naam Narebout,
Met wakker volk aan boord.
Het wrak slaat om, wat angstgeschrei,
Doch Narebout komt naderbout,
De noodkreet is gehoord.

3
Nu wordt met vaste hand den dood,
Een wisse prooi ontscheurd,
En arm en rijk en vrouw en kind,
Wordt in de boot gebeurd.
Maar ach, daar klinkt een kreet ontzet,
Ach God, wij zijn nog niet gered,
Een kreet die t hart verscheurd.

4
Nog kookt de zee, nog brult de wind,
Nog is er volk in nood,
Frans snelt opnieuw ter redding aan,
En vreest gevaar nog dood.
Ook nu weer brengt, trots zee en wind,
Hij man en vrouw en vrouw en kind,
Behouden in zijn boot.

5
Zoo stond gij voor uw plichten pal,
Gij held zoo groot en stout,
Wat vroegt gij ooit naar loon en dank,
Vergeten wordt gij oud.
Maar als het stormt en kookt en brand,
Ruischt immer nog langs zee en strand,
Uw naam, O Narebout.

uit het schrift van : A.Lieuwen Iem Smit
noot: bron: Iem Smit
Frans Naerebout, 1748-1818, begraven te Goes op 29-8-1818.
De "Woestduijn" was een V.O.C.schip. Standbeeld staat op Vlissingen, ook werd er bij Kon.besluit vastgesteld dat er een vaartuig van het loodswezen met de naam Frans Naerebout moest zijn aan de Vlissinger loods opgedragen. Deze Frans Naerebout liep op 2-5-1918 in de beestegronden als mijneveger op een mijn.

Hier is een link naar een website over Frans Naerebout.

Narebout Liedje

Scroll naar boven