Entomologie voor beginners

Entomologie is insectenkunde. Het is de wetenschap die zich bezig houdt met insecten. Deze pagina geeft wat algemene informatie over insecten met antwoorden op de volgende vragen:

Wat zijn insecten en hoe zien ze eruit?

Hoe groeien insecten?

 

Wat zijn insecten en hoe zien ze eruit?

Een wetenschappelijke naam voor insecten is "hexapoda". Dat betekent eigenlijk 6 (hexa) poten (poda). Dit geeft al een beetje aan hoe we insecten kunnen herkennen.

Insecten zijn in principe allemaal gelijk van bouw. Het lichaam is verdeeld in 3 delen: de kop, het borststuk en het achterlijf. Op hun kop hebben ze een paar antennen of voelsprieten, een paar ogen, en de monddelen. Het borststuk heeft drie paar poten en (meestal) twee paar vleugels. Om meer te leren over de anatomie van een insect, klik op de verschillende onderdelen van dit insect:

Insect

Insecten horen thuis in de groep van de geleedpotige dieren. Die diergroep wordt ook wel "arthropoden" genoemd. Ze heten zo omdat hun lichaam en ledematen uit afzonderlijke segmenten lijken te bestaan. Behalve insecten behoren ook schaaldieren (kreeften, krabben), duizendpoten, miljoenpoten en spinnen tot de geleedpotige dieren.

De kenmerken die we hierboven genoemd hebben onderscheiden de insecten van andere geleedpotige dieren. Spinnen bijvoorbeeld hebben geen vleugels, vier paar poten en een tweedelig lichaam. Spinnen zijn dus geen insecten.

Binnen de geleedpotige dieren zijn insecten verreweg de grootste groep. Heel veel soorten zijn nog niet ontdekt, maar men denkt dat er meer dan 1 miljoen soorten insecten zijn.

 

Hoe groeien insecten?

Een volwassen insect wordt "imago" genoemd. In hun ontwikkeling van ei naar imago veranderen de meeste insecten van vorm. Omdat de verschillende stadia een andere vorm hebben wordt dit de gedaanteverwisseling genoemd. Een ander woord voor gedaanteverwisseling is "metamorfose". 

De verschillende soorten insecten kunnen wat betreft hun gedaanteverwisseling in twee groepen verdeeld worden:

Insecten met een onvolkomen gedaanteverwisseling

Insecten met een volkomen gedaanteverwisseling

 

Onvolkomen gedaanteverwisseling

Bij insecten met een onvolkomen metamorfose (of onvolledige gedaanteverwisseling) ontwikkelen de vleugels zich aan de buitenkant van het lichaam tijdens de larvale stadia. In het larvale stadium lijken deze insecten al een beetje op het volwassen insect. Deze insecten hebben geen pop stadium.

Onvolledige gedaanteverwisseling

Dit is een voorbeeld van de ontwikkeling van een ei via 5 larvale stadia tot een volwassen insect (dit voorbeeld is een wants).

 

Volkomen gedaanteverwisseling

Bij insecten met een volkomen metamorfose (of volledige gedaanteverwisseling) ontwikkelen de vleugels zich binnen in het lichaam. De larvale stadia zien er heel anders uit dan het volwassen insect. Tussen de larvale fase en het volwassen insect is er nog een pop stadium. Meestal is dit pop stadium niet aktief (het loopt niet en het eet niet).

Volledige gedaanteverwisseling

Dit is een voorbeeld van de ontwikkeling van een ei via het larvale stadium (rups) en het pop stadium tot een volwassen vlinder. In werkelijkheid heeft de larve verschillende stadia die steeds een beetje groter worden. De laatste larve wordt dan een pop.

Geen gedaanteverwisseling

Eigenlijk is er nog een derde groep. Er zijn een aantal primitieve vleugelloze insecten die geen gedaanteverwisseling hebben. Als ze uit het ei komen lijken ze al vrijwel hetzelfde als het volwassen dier. Hun ontwikkeling bestaat uit een aantal stadia die steeds een beetje groter zijn, maar er hetzelfde uitzien. Een voorbeeld hiervan is het zilvervisje.

Scroll naar boven